گجتی با دوربینی بر روی سربند

گجتی با دوربینی بر روی سربند

مشخص شد که تکنولوژی گجت پوشیدنی توسعه پیدا میکند تا به این گجت ها ظاهری زیباتر داده شود.3RDi نام یک گجت است که قرار است به عنوان یک چشم سوم عمل کند تا هیچ لحظه ی تصویربرداری را از دست ندهید. برای ثبت تصویر بر روی آن یک لمس کنید و برای فیلمبرداری انگشتتان را بر روی آن اسلاید کنید. کارایی ساده ای دارد ولی با این حال قیمت آن بسیار زیاد و غیر معقول است،250,000 دلار. این گجت هنوز در مراحل توسعه است و کمپانی سازنده ی آن وعده داده که ویژگی های بیشتری را به آن اضافه میکند.

برای ارسال نقطه نظرات و پیشنهادات خود از فرم زیر استفاده نماید