فناوری انقلابی آئودی : تامین سوخت خودرو از هوا !

فناوری انقلابی آئودی : تامین سوخت خودرو از هوا !

سال گذشته کمپانی خودروسازی Audi دست به ارائه روشی برای سنتز متان زد که به عنوان منبع سوخت اصلی برای تولید گاز طبیعی خودروها شناخته می‌شود. در قالب این پروسه e-Gas تولیدی به وسیله استخراج هیدروژن از آب به کمک الکترولیز و ترکیب آن با CO2 تولیدی توسط ضایعات ارگانیک ایجاد می‌شد.

حالا این کمپانی از پروژه ای به نام e-Diesel رونمایی کرده که طی آن یک نمونه سوخت خنثی CO2 به وسیله منابعی از آب، هوا و الکتریسیته تولید می‌شود.

مانند e-Gas، ای-دیزل نیز به وسیله ترکیب هیدروژن و CO2 تولید می‌شود. در این پروسه از روشی به نام “جمع آوری هوا” استفاده می‌شود که توسط کمپانی سوئیسی کلایم‌ورکس تولید شده است. مهندسین Audi سپس قادرند کربن دی اکسید را از این اتمسفر جمع آوری شده، استخراج کنند.

به محض انباشته شدن CO2، واحد الکترولیز هیدرژون و اکسیژن را از مولکول‌های آب جدا می‌کند. واکنش هیدروژن جداشده با CO2 در یک محفظه گرم شده و تحت فشار سبب خلق مایعی انرژی‌دار به نام Blue Crude می‌شود.

“بلو کرود” تا ۸۰ درصد به سوخت‌های مصنوعی تبدیل می‌شود و می‌تواند به هر نسبتی با سوخت‌های فسیلی ترکیب شود. این سوخت عاری از هر گونه مواد آروماتیک چون گوگرد است و همچنین به دلیل بالابودن عدد ستان آن بسیار قابل اشتعال است.

Audi می‌گوید که این تکنیک برای تولید ای-دیزل ها تا ۷۰ درصد بهره وری دارد و کارخانه این شرکت در شهر درسدن می‌تواند در یک روز تا ۱۶۰ لیتر از این سوخت را تولید کند.

اگر تحقیقات Audi به نتیجه دلخواه برسد، می‌توان استفاده از چنین سوخت‌هایی را در خودروهایی چون A3 TDI شاهد باشیم.

منبع : digitaltrends

برای ارسال نقطه نظرات و پیشنهادات خود از فرم زیر استفاده نماید